Heidekykjes

Graag foto’s toesturen naar info@sumarreheide.nl of even langsbrengen bij de webmaster en ze worden geplaatst.

3 sept in landing fan in ballon by Hille op it lân (mei tank oan Jogchem en Boudien dy wat foto’s makke hawwe)

Hiemfoto’s fan Doede Veeman

 

Maitiid:

 

16-sep-2016-01-46-55

 

 

 

 

 

 

16-sep-2016-01-47-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-sep-2016-01-47-46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-sep-2016-01-49-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-sep-2016-01-48-32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-sep-2016-01-48-50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-sep-2016-01-48-59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-sep-2016-01-49-31